Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi, Meez Jewelry có phát hành các hạng thẻ theo giá trị hóa đơn của quí khách. Để đảm bảo quyền lợi của mình, quí khách vui lòng yêu cầu nhân viên cửa hàng kiểm tra thông tin hạng thẻ của quí khách tại những lần mua sắm tiếp theo.

Hạng thẻ

Hạng thẻ Silver Gold Platinum Diamond
Điều kiện Dưới 50 điểm từ 50 điểm đến 300 điểm trên 300 điểm tới 900 điểm

Trên 900 điểm

Quà tặng Quà tặng sinh nhật Quà tặng sinh nhật
Quà ngày vía thần tài
Quà tặng sinh nhật
Quà ngày vía thần tài
20/10
Quà tặng sinh nhật
Quà ngày vía thần tài
Ngày của Mẹ
20/10
Ưu đãi giảm giá 1.5% 2.5% 3.5% 5%
Jewelry re-make Không áp dụng Miễn phí 01 lần Miễn phí 01 lần Miễn phí 02 lần
Thời hạn thẻ 1 năm 2 năm 2 năm Trọn đời
Chăm sóc trang sức Làm sạch miễn phí trọn đời
Đánh bóng, làm mới trang sức trong 1 năm Đánh bóng, làm mới trang sức trong 2 năm Đánh bóng, làm mới trang sức trong 2 năm
Xi lại miễn phí 01 lần
Đánh bóng, làm mới trang sức trong 2 năm
Xi lại miễn phí 02 lần
Tích điểm Cách tính:
Giá trị hóa đơn sau tất cả các chương trình ưu đãi được quy ra điểm: 1 triệu VND = 0,5 điểm
1 điểm = 50.000 vnd
Usage:
Cách 1:Quý khách có thể đổi điểm thành tiền thưởng cho lần mua sắm tiếp theo. Điểm đã qui đổi sang tiền thưởng sẽ không được tính tích điểm tính tích điểm cho hạng thẻ.
Cách 2: Điểm tích lũy của quí khách được dùng để xếp hạng thẻ thành viên và các ưu đãi đi kèm. Điểm tích lũy đã dùng cho tích điểm hạng thẻ sẽ không được dùng qui đổi sang tiền thưởng